ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2012

நன்றி

கோவை 2 தில்லி என்ற வலைச்சரத்தின் உரிமையாளர் திரு ஆதி வெங்கட் அவர்கள் அளித்த "Liebster Blog" விருதுக்கு நன்றி.
Leibster Blog Award--
ருக்மணி சேஷசாயி
Rukmani Seshasayee


ப்ளாக் : http://chuttikadhai.blogspot.com  :: http://rukmaniseshasayee.blogspot.com